Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Gran colección de libros en lengua castellana

Busca tu ebook....

Hemos localizado un total de 40 libros disponibles para descargar
Diagnòstic en educació

Diagnòstic en educació

Autor: Anna Ristol Orriols , Jesús Alonso Tapia , Ramon I Duch Almo , Juan Pedro Julián Marzá

Número de Páginas: 382

El Diagnòstic en Educació és una de les funcions principals dels professionals dedicats a l’orientació educativa. En aquest sentit, un dels objectius fonamentals dels professionals de la psicopedagogia és portar a terme l’avaluació i el diagnòstic individualitzat de la persona per tal de poder oferir-li una resposta el més adequada possible respecte a les seves necessitats acadèmiques, afectives o relacionals. Des d’aquest punt de vista, aquest manual pretén fonamentar les bases per tal de poder planificar i portar a terme l’avaluació i el diagnòstic. És per això que dedica el primer capítol a definir i concretar el Diagnòstic en Educació. El segon, es centra en mostrar els diferents procediments, tècniques i instruments de recollida d’informació. Els capítols següents estan dedicats a l’avaluació i diagnòstic del desenvolupament cognitiu, del desenvolupament personal i social i dels aspectes curriculars. El sisè capítol es dedica a l’avaluació dels aspectes contextuals. Finalment, el setè mòdul es dedica a l’informe socio psicopedagògic com a eina on recollir totes les dades per tal d’enregistrar i comunicar els resultats.

Adaptación curricular. Aplicación informática NAC-ACS

Adaptación curricular. Aplicación informática NAC-ACS

Autor: Cristóbal Saborit Mallol

Número de Páginas: 180

The NAC-ACS data base is an open program for the professionals that work with the alumnado with educational special, permanent or temporary needs, in ordinary centers or especificos. Asi same, permits to give answer to the challenges that the Law of quality of the teaching presents since the phase of eduación childlike to the phase of secondary education. The program permits to carry out reports and opinions; establishes the present level of competences, the style of learning, proposals of logopédia, programs of habitos of autonomia, programs of individual development; evalución of the childlike development by means of the scale EDI and to plan shops of kitchen, ceramics, carpinteria, jardineria and data processing.

Prueba de Valoracion de la Percepcion Auditiva

Prueba de Valoracion de la Percepcion Auditiva

Autor: Antonia María Gotzens Busquets , Silvia Marro Cosialls

Número de Páginas: 86

Prova de valoració de la percepció auditiva, tant de sorolls i sons com del llenguatge. Pot aplicar-se a alumes amb perdues lleugeres, mitjanes o severes i també a nens oients que hi senten però tenen problemes de parla i llenguatge.

La Geografía pintoresca, segun los novísimos descubrimientos, tratados, balances comerciales, censos é investigaciones, 1

La Geografía pintoresca, segun los novísimos descubrimientos, tratados, balances comerciales, censos é investigaciones, 1

Número de Páginas: 756
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal: (518 p., [2] map. pleg.)

Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal: (518 p., [2] map. pleg.)

Autor: Sebastián Miñano Y Bedoya

Número de Páginas: 538
Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal: (486 p., [2] map. pleg., [1] h. pleg.)

Diccionario geográfico-estadístico de España y Portugal: (486 p., [2] map. pleg., [1] h. pleg.)

Autor: Sebastián Miñano Y Bedoya

Número de Páginas: 506
Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administracion de España, sus colonias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, estados hispano-americanos y Portugal

Anuario del comercio, de la industria, de la magistratura y de la administracion de España, sus colonias, Cuba, Puerto-Rico y Filipinas, estados hispano-americanos y Portugal

Número de Páginas: 1466
Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994

Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994

Autor: Centro De Investigación Y Documentación Educativa

Número de Páginas: 360
Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994

Doce años de investigación educativa: catálogo 1983-1994

Autor: España. Ministerio De Educación Y Ciencia

Número de Páginas: 362
Cartografía hispano-cientifica ó sea Los mapas españoles en que se representa a España bajo todas sus diferentes fases

Cartografía hispano-cientifica ó sea Los mapas españoles en que se representa a España bajo todas sus diferentes fases

Autor: Francisco Jorge Torres Villegas

Número de Páginas: 530
Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de problación de España

Nomenclátor de las ciudades, villas, lugares, aldeas y demás entidades de problación de España

Autor: Instituto Geográfico Y Estadístico (spain) , Spain Instituto Geográfico Y Estadistico

Número de Páginas: 1096
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar: Cor-Ext

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar: Cor-Ext

Autor: Pascual Madoz

Número de Páginas: 642
La iglesia románica y la Real Clerecía de San Marcos de Salamanca

La iglesia románica y la Real Clerecía de San Marcos de Salamanca

Autor: Julián Álvarez Villar , Ángel & Riesco Terrero

Número de Páginas: 222
Indice de insertos en XXV años de la revista Hidalguía: E-LL

Indice de insertos en XXV años de la revista "Hidalguía": E-LL

Autor: Adolfo Barredo De Valenzuela

Número de Páginas: 244
Diccionario geografico-estadistico de Espana y Portugal...

Diccionario geografico-estadistico de Espana y Portugal...

Autor: Sebastian De Minano , Sebastian De Minano Y Bedoya

Número de Páginas: 532
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar

Autor: Pascual Madoz

Número de Páginas: 806
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar

Autor: P. Y Sagasti Madoz (madrid, A.)

Número de Páginas: 644
Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba

Guia de forasteros de la siempre fiel isla de Cuba

Número de Páginas: 476

Includes section Estado militar de la isla de Cuba.

Dictionario geografico estadistico-historico de Espana y sus posesiones de ultramar

Dictionario geografico estadistico-historico de Espana y sus posesiones de ultramar

Autor: Pascual Madoz

Número de Páginas: 1292
Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar: Mad-Mos

Diccionario geográfico-estadístico-histórico de España y sus posesiones de ultramar: Mad-Mos

Autor: Pascual Madoz

Número de Páginas: 644
Boletin de Información

Boletin de Información

Autor: Spain. Ministerio De Agricultura. Servicio De Capacitación Y Propaganda

Número de Páginas: 1648

Últimos libros y autores buscados

Libros reeditados