Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Gran colección de libros en lengua castellana

Busca tu ebook....

Hemos localizado un total de 3 libros disponibles para descargar
La explosión urbana del litoral

La explosión urbana del litoral

Autor: Juan Martín García

Número de Páginas: 415

La transformació dels usos del sòl és un procés íntimament relacionat amb les condicions econòmiques, socials, urbanístiques i ambientals d'una societat. El litoral d'Almería havia experimentat una transformació dels seus usos del sòl pausada i controlada. No obstant això en l'última dècada, el llevant almeriense està canviant en els seus usos del sòl, degut fonamentalment a la implantació d'usos vinculats al sector turístic. La pràctica de l'ordenació del territori en aquesta zona requereix una anàlisi i reflexió sobre l'estat actual de la comarca i el model de ciutat futur. És en aquest marc real on es pretén inserir aquest treball d'investigació, per a ajudar a la compressió de les dinàmiques urbanes del litoral del llevant alménense i convertir-se en una eina per als implicats en els processos de planificació urbanística i territorial.

Sin imagen

Singularidades del poder tributario local y gravamen fiscal sobre las entidades locales

Autor: Daniel Casas Agudo

Número de Páginas: 424
Sin imagen

La Ley de ordenación de la edificación

Autor: Inmaculada Sánchez Ruiz De Valdivia

Número de Páginas: 15

Últimos libros y autores buscados

Libros reeditados