Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Gran colección de libros en lengua castellana

Busca tu ebook....

Hemos localizado un total de 38 libros disponibles para descargar
La imagen del gitano en la lexicografía española

La imagen del gitano en la lexicografía española

Autor: Ivo Buzek

Número de Páginas: 278

Kniha pojednává o historii výpůjček ze španělského dialektu romštiny, tzv. caló, do evropské španělštiny a o vývoji přijímání této parcely slovní zásoby do výkladových slovníků španělského jazyka. Všímá si jejich přijímání jak z kvantitativního hlediska, ale především pak z hlediska kvalitativního, tj. vývoje jejich zpracování v mikrostruktuře slovníkových hesel (text definice, přiřazená etymologie, přiřazení k registrům, zvolené příklady užití, atp.). Zvláštní důraz je především kladen na zpracování romismů v edicích normativního slovníku Španělské královské akademie, a to od prvního vydání z let 1726–1739 až po aktuální 22. vydání z r. 2001. Výsledky zpracování romismů v akademickém slovníku jsou následně srovnány a vyhodnoceny s informacemi, které o těchto výrazech podává dodnes nejvýznamnější a nejprestižnější výkladový slovník evropské španělštiny z dílny autorského kolektivu pod vedením Manuela Seca z r. 1999.

La fortificación y el arte militar en los tratados renacentistas en lengua castellana: estudio lexicológico y lexicográfico

La fortificación y el arte militar en los tratados renacentistas en lengua castellana: estudio lexicológico y lexicográfico

Autor: Marta SÁnchez Orense

Número de Páginas: 793

With this Doctoral Thesis, we study the military terminology during its stage of great development , both linguistically and scientically: Renaissance. The Renaissance Fortification and Military Science Glossary is our main contribution. Included also are a series of appendices about orthographic variants, abbreviations, acronyms, also authors and related works, and finally annotated illustrations. The remaining sections of this Thesis complement the Glossary. First, we provide an overview of the military science in the Golden Age, where we highlight most relevant aspects. Consequently, we review the concept about the military revolution postulated by the specialists in reference to the period studied. In this way we list the impact that it brought, and we also emphasize the nations which were protagonist of this revolution. On the other hand, we give a lexical study focusing on terminological units of our Glossary. Thus, we analyse the borrowings, the morphological and semantic procedures, moreover we carry out a clasification of notional fields of military vocabulary. The philological approach of this terminology we allow us to achieve a greater knowledge of the Militia and...

Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua

Tendencias actuales en la investigación diacrónica de la lengua

Autor: Asociación De Jóvenes Investigadores De Historiografía E Historia De La Lengua Española. Congreso Nacional , Laura Romero Aguilera , Carolina Julià Luna

Número de Páginas: 515

El presente volumen es la compilación de las contribuciones que se presentaron en el VIII Congreso Nacional de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Historiografía e Historia de la Lengua Española (AJIHLE), celebrado en Barcelona los días 2, 3 y 4 de abril de 2008. Durante estos tres días, un importante número de investigadores noveles procedentes de distintas universidades nacionales e internacionales, convirtieron la Universidad de Barcelona (UB) y la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB) en un lugar propicio para el debate y la puesta en común de las principales líneas de investigación que actualmente se desarrollan en el ámbito del estudio histórico de la lengua. Así lo demuestran, como podrá observar el lector en las páginas que siguen, tanto la relevancia de los ponentes invitados en el mundo de la investigación histórica del español como la actualidad de los contenidos presentados en las dos mesas redondas y la diversidad de los temas de las distintas comunicaciones que los socios presentaron.

Niceto Alcalá-Zamora y el diccionario de la Academia

Niceto Alcalá-Zamora y el diccionario de la Academia

Autor: Félix Córdoba Rodríguez

Número de Páginas: 532
Actas del VII congreso internacional de historia de la lengua española

Actas del VII congreso internacional de historia de la lengua española

Autor: Concepción Company Company , José G. Moreno

Número de Páginas: 1144
Revista de filología española

Revista de filología española

Número de Páginas: 544

"Notas bibliográficas" and "Bibliografía" included.

El español y su literatura en los Estados Unidos

El español y su literatura en los Estados Unidos

Autor: Asociación De Licenciados Y Doctores Españoles En E.e.u.u. Asamblea General , Real Academia Española

Número de Páginas: 468
Nuestras palabras

Nuestras palabras

Autor: María Teresa Fuentes Morán , Jesús Torres Del Rey

Número de Páginas: 192

Este libro es parte de la colección e-Libro en BiblioBoard.

Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística

Actas del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística

Autor: Sociedad Española De Historiografía Lingüística. Congreso Internacional , Marina Maquieira Rodríguez

Número de Páginas: 1030

Este volumen recoge los frutos del II Congreso Internacional de la Sociedad Española de Historiografía Lingüística, celebrado en León entre los días dos y cinco de marzo de 1999. En total cinco plenarias y ochenta y una comunicaciones repartidas a lo largo de 1.024 páginas.

Historia del léxico español y Humanidades digitales

Historia del léxico español y Humanidades digitales

Autor: Dolores Corbella Diaz , Alejandro Fajardo Aguirre , Jutta Langenbacher-liebgott

Número de Páginas: 502

Recursos digitales para la historia del español. Análisis y crítica de corpus lingüísticos del español. Lexicografía digital. Atlas lingüísticos. Lexicología histórica.

El queísmo en la historia

El queísmo en la historia

Autor: José Luis Blas Arroyo , Mónica Velando Casanova

Número de Páginas: 275

The book series Beihefte zur Zeitschrift für romanische Philologie, founded by Gustav Gröber in 1905, is among the most renowned publications in Romance Studies. It covers the entire field of Romance linguistics, including the national languages as well as the lesser studied Romance languages. The editors welcome submissions of high-quality monographs and collected volumes on all areas of linguistic research, on medieval literature and on textual criticism. The publication languages of the series are French, Spanish, Portuguese, Italian and Romanian as well as German and English. Each collected volume should be as uniform as possible in its contents and in the choice of languages.

Estudio diacrónico y sincrónico del objeto indirecto en el español peninsular y de América

Estudio diacrónico y sincrónico del objeto indirecto en el español peninsular y de América

Autor: Silvia Becerra Bascuñán

Número de Páginas: 309

TEXT IN SPANISH. This study contributes to the understanding of synchronic and diachronic aspects of the grammatical relation of the indirect object in Spanish as it appears on the Iberian Peninsula as well as in Latin America. The following aspects have not been investigated until now: Firstly, the grammaticalisation of the cross-reference (from the 21th century to the 21st century) -- the double representation of the indirect object in the light of Henning Andersen's theory of 'drift'. Secondly, an adaptation of the idea of grammatical relations in functional linguistics as it is presented by Simon Dik and Michael Heslund. All kinds of genres are being studied.

Interacciones entre el caló y el español

Interacciones entre el caló y el español

Autor: Ivo Buzek , Jorge Fernández , Zuzana Krinková , Javier Fuentes

Número de Páginas: 160

Kolektivní monografie se zabývá vzájemnými vztahy a mírou ovlivňování mezi španělskou varietou romštiny zvanou obecně caló a španělštinou, jakož i dalšími jazyky v rámci hispanofonního areálu. Jednotlivé texty se zabývají jak procesem formování španělské romštiny v kontextu ostatních romských dialektů, tak i interakcí mezi španělskou romštinou a dalšími iberorománskými jazyky. Pozornost je věnována historickým souvislostem a kontextům, ale také současnému stavu.

Los diccionarios del español en el siglo XXI

Los diccionarios del español en el siglo XXI

Autor: Günther Haensch , Carlos & Omeñaca

Número de Páginas: 408
Libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación BBVA

Libro de la salud cardiovascular del Hospital Clínico San Carlos y la Fundación BBVA

Número de Páginas: 675
Paradigmas y polifuncionalidad

Paradigmas y polifuncionalidad

Autor: Katharina Gerhalter

Número de Páginas: 537

This study presents a corpus-based semasiologial and onomasiological analysis of the paradigm of adjectives and adverbs of accuracy. Looking specifically at justo / justamente, cabal / cabalmente, preciso / precisamente, and exacto / exactamente, it is above all concerned with the development of three pragmatic-discursive functions: focalization, affirmation, and reformulation.

Unidad y variación léxicas del español de América

Unidad y variación léxicas del español de América

Autor: Gerd Wotjak , Klaus Zimmermann

Número de Páginas: 264
Galicismos y falsos amigos entre el español y el francés

Galicismos y falsos amigos entre el español y el francés

Autor: Gonzalo Velasco, María Ester

Número de Páginas: 386

El presente estudio se ocupa de los galicismos que son susceptibles de convertirse en “falsos amigos”; es decir, de los vocablos españoles de origen francés contrastado que, siendo formalmente semejantes a sus equivalentes franceses, presentan divergencias en cuanto al significado y causan, por lo tanto, interferencias al emplear unos u otros.El trabajo va precedido de un análisis de carácter teórico que justifica la validez de la propuesta lexicográfica. En él se analizan las distintas interpretaciones que han conocido los conceptos de ‘galicismos’ y ‘falsos amigos’, se elabora el “estado de la cuestión” y se proporciona un esbozo de tipología que sirve de punto de partida para la clasificación posterior.El estudio culmina en una propuesta lexicográfica que constituye un auténtico Diccionario de Galicismos y Falsos Amigos por pares de palabras. Para la elaboración de este, se estableció un corpus de galicismos a partir del Diccionario de la Lengua Española (DLE). Una vez constituido el corpus de galicismos, se cotejaron con sus étimos franceses, entresacados del Petit Robert de la Langue Française.Este cotejo pormenorizado permitió, en una...

Últimos libros y autores buscados

Libros reeditados