Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Gran colección de libros en lengua castellana

Busca tu ebook....

Hemos localizado un total de 11 libros disponibles para descargar
Españolas de Ultramar en la historia y en la literatura

Españolas de Ultramar en la historia y en la literatura

Autor: Juan Francisco Maura King

Número de Páginas: 298

No existeix en la història universal cap poble que haja tingut una expansió territorial i marítima tan àmplia i primerenca com l'ibèric. Paraula i sang es van mesclar per a donar naixement a un rosari de nacions que senten i s'expressen de la mateixa manera que els habitants de l'antiga Hispània. Nacions que han donat naixement a les més belles manifestacions artístiques i literàries, fins i tot als països més petits de Centre Amèrica. La presència ultramarina ibèrica hauria estat efímera i superficial sense la presència de la dona, transmissora en primer grau de la cultura. Dones aventureres, guerreres, casades, solteres, van arribar a tots els racons i els seus fets van ser tan rellevants com els dels homes. Malgrat, les seues accions i les seues veus han quedat silenciades fins al present. Fa més de quatre-cents anys, des de el Concili de Trento, que la història oficial, la història «canònica», no s'escriu en espanyol.

Biblioteca de Autores Españoles, Desde la Formacion Del Lenguaje Hasta Nuestros Dias

Biblioteca de Autores Españoles, Desde la Formacion Del Lenguaje Hasta Nuestros Dias

Autor: Hardpress

Número de Páginas: 814

Unlike some other reproductions of classic texts (1) We have not used OCR(Optical Character Recognition), as this leads to bad quality books with introduced typos. (2) In books where there are images such as portraits, maps, sketches etc We have endeavoured to keep the quality of these images, so they represent accurately the original artefact. Although occasionally there may be certain imperfections with these old texts, we feel they deserve to be made available for future generations to enjoy.

El Libro español

El Libro español

Includes a separately paged section "Repertorio bibliográfico clasificado por materias" which also appears in Libros nuevos.

Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias

Biblioteca de autores Espanoles, desde la formacion del lenguaje hasta nuestros dias

Autor: Buenaventura Carlos Aribau

Número de Páginas: 590
Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España, precedida de la biogr. del autor por L.A. de Cueto

Historia del levantamiento, guerra y revolucion de España, precedida de la biogr. del autor por L.A. de Cueto

Autor: José María Queipo De Llano Y Ruiz De Saravía (conde De Toreno.)

Número de Páginas: 608
Diccionario biográfico-bibliográfico de escritores antiguos y modernos nacidos en los países del habla castellana

Diccionario biográfico-bibliográfico de escritores antiguos y modernos nacidos en los países del habla castellana

Autor: Benigno Teijeiro Martínez

Número de Páginas: 110

Últimos libros y autores buscados

Libros reeditados