Biblioteca Digital (PDF / EPUB)

Gran colección de libros en lengua castellana

Busca tu ebook....

Hemos localizado un total de 36 libros disponibles para descargar
VIDAS HISTÓRICAS 

VIDAS HISTÓRICAS 

Autor: Ryszard Stemplowski

Número de Páginas: 168

Mają swe losy książki, mają swe dzieje historycy, mają też historycy wiele o historii do opowiedzenia. W prezentowanej książce Vidas históricas. Conversaciones con Tadeusz Łepkowski, Marian Małowist, Janusz Tazbir y Aleksander Gieysztor (tytuł polskojęzyczny: Żywoty historyczne. Rozmowy z Tadeuszem Łepkowskim, Marianem Małowistem, Januszem Tazbirem i Aleksandrem Gieysztorem) przedrukowujemy rozmowy z czterema wybitnymi historykami zajmującymi się – czytając ich dzieła łącznie – Polską, Europą, Afryką i Ameryką Łacińską w rozmaitych okresach, od średniowiecza do czasów współczesnych. Rozmowy te były przeprowadzone w języku polskim w ostatnich latach istnienia PRL-u i opublikowane w języku hiszpańskim w PAN-owskim roczniku „Estudios Latinoamericanos” (w numerach z lat 1988–1991). W toku rozmów uczeni ci, pytani przez współpracowników lub uczniów, opowiadają o kolejach swoich losów, o swoich przodkach, lekturach, studiach, nauczycielach, uczniach oraz o swoich dziełach... Wypowiedzi tych czterech niezrównanych historyków zostały opatrzone wykazami ich najważniejszych publikacji oraz przypisami dotyczącymi m.in. wymienianych...

Nueve estudios sobre el espacio

Nueve estudios sobre el espacio

Autor: Odile Hoffmann , Fernando I. Salmerón Castro

Número de Páginas: 192
América Latina local y regional: Teoría y práctica de los estudios y desarrollo regionales en América Latina

América Latina local y regional: Teoría y práctica de los estudios y desarrollo regionales en América Latina

América Latina local y regional: Identidad territorial y su rol en los procesos regionales y globales en América Latina

América Latina local y regional: Identidad territorial y su rol en los procesos regionales y globales en América Latina

América Latina local y regional: Sesiones plenarias, América Latina local y regional. Mesa redonda, región y la dinámica social y económica

América Latina local y regional: Sesiones plenarias, América Latina local y regional. Mesa redonda, región y la dinámica social y económica

Ciudades regionales, élites y poder en Jalisco, 1983-1988

Ciudades regionales, élites y poder en Jalisco, 1983-1988

Autor: Jaime Preciado Coronado

Número de Páginas: 286
Problemas del desarrollo de las regiones fronterizas en América Latina y movimientos migratorios en función de la formación de espacios socioeconómicos en América Latina

Problemas del desarrollo de las regiones fronterizas en América Latina y movimientos migratorios en función de la formación de espacios socioeconómicos en América Latina

Autor: Andrzej Dembicz

Últimos libros y autores buscados

Libros reeditados